ČinnosťAktualityMediáciaOdkazyKontaktySadzobník
AKTUALITY

Náš notársky úrad je vybavený Zaručeným elektronickým podpisom ("ZEP"), ktorý prináša výhody a to vo forme polovičných správnych/súdnych poplatkov:

A/ Elektronické podanie na kataster
elektronický návrh na vklad 33,- EUR
/ušetríte 33,-EUR, teda 50% zo správneho poplatku/
skrátená lehota pre zápis vlastníckeho práva do KN na 20 dní od e-podania

B/ Elektronické podanie na obchodný register
elektronický zápis/zmena/výmaz spoločnosti z/do OR
/ušetríte 165,75 EUR za založenie s.r.o., teda 50% zo súdneho poplatku
ušetríte 33,- EUR za zmeny v obchodných spoločnostiach, teda 50% zo súdneho poplatku/
C/ Elektronický výpis z obchodného registra
vydávame už na p o č k a n i e !!!
/jednostranový 1,96 EUR, dvojstranový 3,55 EUR, trojstranový 5,15 EUR/